Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod

ČOV AT6 - osvědčený systém biologického čištění vody

Čistička odpadních vod s vysokou účinností. Užití pro 1-5 osob. Jednogenerační dům. Užívá se zejména tam, kde není provedeno připojení na veřejnou kanalizaci. Ideálním řešením je čistička AQUATEC . Přečištěnou vodu můžete rovnou vsakovat bez přídavného filtru. S řídicí jednotkou můžete regulovat výkon čištění. (řídící jednotka není standardní součástí dodávky).

Počet obyvatel 1-5 EO
Maximální denní nátok 625 litrů
Účinost čištění dle EN1566-3 80-97 %
Průměr nádrže ČOV 1400 mm
Výška nádrže ČOV 1800 mm
Materiál Polypropylen, bílá barva (naturální)
Hmotnost 105 kg
Nátok a odtok DN 125
Výška nátokového hrdla ode dna 1300 mm
Výška odtokové trubky ode dna 1150 mm
Příkon dmychadla při 200 mbar 40 W
V ceně ČOV je šachta na dmychadlo Ne - je možné dokoupit
V ceně ČOV je řídící jednotka Ne - je možné dokoupit
Záruka na el. zařízení 24 měsíců
Záruka na technologii a nádrž ČOV 10 let 

Zapáchá ČOV?

U ČOV s optimálním náběhem a správným způsobem provozování, není patrný žádný zápach. U ČOV probíhá v rámci servisních úkonů běžné očištění, nastavení žádoucího provozního režimu v řídící jednotce. Chod moderních ČOV je plně automatický - bez nutnosti úpravy mechanických ventilů. Technici také čistí hrablicový koš v první nátokové komoře. Tyto úkony je určitě na místě provádět v intervalech, na kterých se dohodne zákazník s dodavatelem. Při nutném a pravidelném servisu je garantovaná funkčnost ČOV v návaznosti na harmonizované normy a požadavky pro přečištěné vody z nemovitostí, vše podle platného zákona. Datové přenosy a monitoring se podle našich výpočtů a zkušeností pohybují okolo 100 Kč za měsíc.

Musí se dělat betonová deska?

Ano. Pro usazení ČOV je potřeba terén srovnat a udělat betonovou desku, na kterou se ČOV postaví. Je nutné, aby deska měla alespoň 15-20 cm s kari sítí.

Do ČOV se pouští všechen odpad? Zvládne myčku nebo pračku?

Ano, není potřeba zvláštních opatření nebo speciálních značek prášku. V případě používání EKO prostředku je však pro ČOV lepší, ale není to podmínka.

Musí se bakterie doplňovat?

Ne nemusí, bakterie se množí díky biologickému odpadu z wc. Iniciativní doplňování suchých bakterií je spíš kontraproduktivní

Musí se ČOV vyvážet/odkalovat?

Ano, každý zákazník má ten interval individuální. Nejlepší je kompostování.

Je potřeba na ČOV projekt?

Ano, jedná se o vodní dílo.

Může se přečištěnou vodou zalévat a co všechno?

Ne, zalévat pouze okrasné rostliny a keře/stromy i ovocné. Nehodí se na jahody, okurky a obecně ke spotřebě.

Musí se ČOV obetonovat?

Pokud jsou hydrogeologické podmínky příznivé (bez výskytu spodní vody), tak se pouze obsype.

Jaká elektrika se k ČOV má přivést?

230V, 3x1,5 kabel s chráničem 10A

Vydrží ČOV 2-3 týdny bez přísunu odpadních vod?

Pokud je ČOV správně aktivovaná a je tam už nějaký objem kalu - třeba za 3 měsíc od zprovoznění, tak lze odjet na 3 týdny.

Kam vypouštět přečištěnou odpadní vodu?

Vodoteč (potok, rybník)

Vsakování do podzemních vod

Rozstřik do povrchových vod

Vypouštění do jednotné kanalizace stávající (málo časté)

Musí se bakterie doplňovat?

Nemusí, množí se tam přirozeně z biologického odpadu + vzduch

Mohu pouštět dešťovou vody do ČOV?

Ne, došlo by k vyplavování bakterií.